Google Analytics


網頁速度測試


你知唔知一般人等候網頁耐性時間係幾長?

答案:2秒。 就算你個網整得幾靚,如果要用10秒甚至更長時間去載入,流失嘅潛在客戶/用家數量簡直無法估計。 網頁速度測試可以確保你個網快人一步,理想達到。


搜尋引擎優化 (SEO)


辛辛苦苦整完個網站出嚟,點知一search關鍵字搵嚟搵去都搵唔到,或者要係搜尋結果碌到第10頁先搵到自己個網?
快啲做好搜尋引擎優化,令你個網上升到搜尋結果第一頁啦!


Google Ads


點樣可以用平啲嘅價錢,排到google ads入邊好啲嘅位?

究竟有冇7x24嘅廣告呢樣野?知唔知基礎網上廣告設定需要咩?


了解更多